Innowacja
inspirowana
polską hodowlą

SOYMAX® jest przedsiębiorstwem,

które powstało z myślą o rosnących potrzebach hodowców ukierunkowanych na optymalizację produkcyjności zwierząt.

ZRÓWNOWAŻONE
I ODPOWIEDNIE KARMIENIE

Działając wspólnie z polskimi hodowcami, pracujemy nad rozwiązaniem globalnych wyzwań związanych z produkcją żywności, aby zapewnić wszystkim sprawiedliwsze i lepiej prosperujące społeczeństwo.

Naszym celem  jest tworzenie lepszego życia dla wszystkich Polaków. Nie odniesiemy sukcesu, w świecie, który zawodzi. W 2050 roku na świecie będzie 9,7 miliarda ludzi. Jeśli mamy wyżywić ludność świata w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, nadszedł czas na zmiany. SOYMAX  wspiera rozwój bardziej zrównoważonego światowego przemysłu produkcji zwierzęcej

INNOWACJA INSPIROWANA POLSKĄ HODOWLĄ

Wyposażeni w wiedzę współpracujemy z hodowcami, aby zapewnić zrównoważoną hodowlę zwierząt, która szanuje zwierzęta, ludzi i planetę, jednocześnie mając na uwadze koszty, aby społeczność rolnicza mogła dostarczyć produkcję na rynek w konkurencyjnej cenie.

Jak działają nasze
produkty

PRZYSZŁOŚĆ HODOWLI

Powszechnie wiadomo, że choroby metaboliczne, mastitis, problemy z rozrodem i kulawizny w dużej mierze decydują o ilości i jakości mleka, a z drugiej strony skutkują nadmiernym brakowaniem krów o największym potencjale genetycznym. Powoduje to ogromne straty w hodowli bydła mlecznego nie tylko w skali naszego kraju, ale również świata.
Zastanówmy się, ile mleka musimy pozyskać od nowo wprowadzonej jałówki, żeby pokryć koszty związane z jej odchowaniem lub zakupem. Szacunkowo przyjmuje się, że około 15 – 17 tysięcy litrów. Taki rezultat jednoznacznie świadczy o tym, że sztuka zaczyna przynosić zysk dopiero w trzeciej i kolejnych laktacjach. Przyszłością hodowli krów mlecznych jest zatem długowieczność!

Więcej wyzwań? Więcej rozwiązań

Zrównoważone i odpowiedzialne karmienie świata

W SOYMAX opracowujemy rozwiązania ze zrozumieniem, w jaki sposób branża kształtuje się na przyszłość, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją dziś hodowcy. Inwestując w technologie i precyzyjne usługi, umożliwiamy rolnictwu przejście na większą wydajność i rentowność.

Selenometionina chroni przed ketozą oraz stabilizuję pracę wątroby.

Optymalnie dobrany poziom niacyny poprzez poprawę przemiany energii zmniejsza stopień koncentracji ciał ketonowych we krwi (zapobiega ketozie).

Stabilizuje poziom glukozy, poprawia zdrowie kopyt, skóry i okrywy włosowej.

Beta – karoten wyraźnie poprawia wskaźniki płodności. Powoduje wzrost skuteczności unasieniania, skraca okres międzyciążowy oraz ogranicza częstotliwość występowania cichej rui.

Racjonalne żywienie wysokowydajnych krów mlecznych ma niezwykle istotne znaczenie dla uzyskania odpowiedniego poziomu produktywności stada. Dlatego hodowcy muszą konsekwentnie eliminować ryzyko wystąpienia niedoborów składników pokarmowych, takich jak białko czy energia, ale także witamin i związków mineralnych.

Przypadkowy dobór mieszanek mineralno – witaminowych w żywieniu wysokowydajnych krów mlecznych nieuwzględniający ich potencjału genetycznego oraz okresu laktacji niejednokrotnie prowadzi do zaburzeń związanych ze zdrowiem i produktywnością zwierząt.

L -karnityna korzystnie wpływa na przemiany energetyczne zmniejszając niebezpieczeństwo stłuszczania wątroby.

Wysoka produkcyjność zwierząt i coraz wyższy potencjał genetyczny stada powodują zagrożenia wystąpienia chorób metabolicznych oraz problemów z rozrodem. Tradycyjne żywienie jest zatem niewystarczające. W takich warunkach często dochodzi do niedoborów składników pokarmowych, które mogą prowadzić do obniżenia produkcyjności oraz problemów z właściwym wzrostem i rozwojem zwierząt. Ponadto ograniczeniu ulegają funckcje obronne organizmu – spada odporność na choroby, której często towarzyszą problemy z rozrodem. W świetle tych doniesień konieczność suplementacji niezbędnych składników pokarmowych i witamin nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Sięgając po preparaty mineralno – witaminowe powinniśmy zwrócić uwagę na kwaśne środowisko żołądka oraz obecność niektórych substancji treści przewodu pokarmowego sprzyjają powstawaniu stałych form pierwiastków – nierozpuszczalnych i nieprzyswajalnych, których dodatek nawet w nadmiarze nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania zwierząt. Doskonałym rozwiązaniem w tej sytuacji jest stosowanie preparatów mineralno witaminowych, które zawierają również organiczne formy składników pokarmowych o wyższej aktywności biologicznej. Dzięki temu, ich wykorzystanie dostępność oraz stopień absorpcji z treści przewodu pokarmowego są o wiele lepsze.

Przede wszystkim produkt, którymi krowy karmione są w szczycie laktacji powinny być wysokiej jakości, chronić przed niedoborami energii, białka, witamin i minerałów. Najważniejszym zadaniem hodowcy jest niezwykle precyzyjne zbilansowanie dawki pokarmowej pod tym kątem.

Dlaczego prawidłowe żywienie krów mlecznych w szczycie laktacji jest tak ważne?

Odpowiednie żywienie bydła w szczycie laktacji pozytywnie wpływa na wzrost produkcji mlecznej, minimalizuje wystąpienie ryzyka chorób metabolicznych, a także znacznie poprawia wskaźniki rozrodcze krów.

Korzystny skład chemiczny mleka można osiągnąć poprzez odpowiedni dobór pasz, ich prawidłowe zbilansowanie oraz zastosowanie właściwych składników pokarmowych. Co więcej, mleko powinno pochodzić od zdrowej krowy, objętej profesjonalną opieką weterynaryjną oraz być przechowywane w odpowiednich warunkach.

Poprawiają stan zdrowotny krów, zmniejszają liczby komórek somatycznych w mleku, pozytywnie wpływają na wykorzystanie energii z dawki pokarmowej oraz poprawiają wskaźnik rozrodu bydła.

Nasze gospodarstwo rolne opiera się głównie na produkcji mleka. Nieustannie się rozwijamy i dokładamy wszelkich starań, aby być nowocześni i jednocześnie pozostać w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Cieszymy się, że firma Soymax towarzyszy nam w tych działań już od 10 lat!

Gospodarstwo Rodziny Wnorowskich

Prowadzę wraz z rodzicami gospodarstwo rolne. Od kilkunastu lat zajmuję się hodowlą bydła oraz produkcją mleka. Posiadam obecnie 60 krów w laktacji oraz drugie tyle młodzieży. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Soymax. Cieszą mnie dobre parametry mleka oraz zdrowe stado.

Gospodarstwo Rodziny Dworakowskich

soymax

Poznaj nasze produkty

0

Macica

Matritis (zapalenie macicy), odklejanie łożyska, prawidłowe porody. Prawidłowe żywienie w okresie okołoporodowym. Zastosowanie soli gorzkich i zwiększonej ilości witaminy E i selenu.

Zobacz Bio-Max 21 ENERGY

Jelito cienkie

Wchłanianie białka, tłuszczu, węglowodanów. Absorpcja witamin, makro i mikroelementów.

Zastosowanie białka i tłuszczu w formie chronionej oraz chelatów i hydroksychlorków równoważy podaż i popyt na potrzeby żywieniowe i produkcyjne krowy.

Zobacz:  Truflee, Bay-Pass Prallinum Rozród

Wymię

Mastitis (zapalenie wymienia)
Zamykanie kanału strzykowego

Prawidłowo utrzymywane, zdrowe wymię gwarantuje wysoką wydajność i jakość pozyskiwanego mleka. Pielęgnacja i optymalna suplementacja witamin, makro i mikroelementów o najwyższej przyswajalności przeciwdziała problemom z utrzymaniem wymienia.

Zobacz: Masti-Profilaktyc, Platinium Somatic, Speed-Max Anty Somatic

Żwacz

Kwasica (acidoza), zasadowica (alkaloza), jakość i ilość biomasy

Właściwe nakarmienie żwacza zoptymalizowaną dawką pokarmową o należytej strukturze zapewnia conajmiej 70% sukcesu w hodowli krów mlecznych.
Okresowa kontrola TMRu na sitach paszowych i stosowanie preparatów stabilizujących pH płynu żwacza to podstawowy obowiązek hodowcy.

Zobacz: Bufor Max myco-active, Bio-Sacch Premium, Mg Soda Quatro

Nogi

Kulawizny, owrzodzenie racic, schorzenia stawów

Przeciwdziałanie chorobom metabolicznym takim jak kwasica i zasadowica żwacza, dbanie o fitosanitarną jakość dawki (mykotoksyny) oraz zapewnienie wysokiego standardu legowisk i dróg przepędu powoduje minimalizację strat w hodowli spowodowaną schorzeniami kończyn.

Pamiętaj o kąpieli i korekcji racic, stosowaniu adsorbentów mykotoksyn – Mycosill, wysokiej jakości mikroelementów najlepiej w formie hydroksychlorków i chelatów do wyboru: Trio Comfort, Maxus 20/200, Platinium Somatic, Golden-Milk, Speed-Max

Przełyk

Struktura TMR-u wpływa na strawność. Jej odzwierciedleniem jest ilość przeżuwań po jednorazowym odłyknięciu. Prawidłowo 55-65. Poniżej 55 TMR za drobny, za mało włókna, powyżej 65 TMR pocięty za długi, za dużo frakcji długiej, dużo włókna.

Poniżej 55 duże prawdopodobieństwo kwasicy, powyżej 65 duże prawdopodobieństwo zasadowicy.

Kontroluj strukturę TMR-u na sitach paszowych, skontaktuj się z konsultantem Soymax.

Wątroba

– przemiany energetyczne
– ketoza
– stłuszczenie wątroby

Zastosowanie preparatów energetycznych, wspomagających trawienie i regenerację wątroby. Korzystnie wpływa na właściwą formę wątrobowy.

Zobacz: TRUFLEE, Bio Energen, Keto-Profilaktyc, Bio-Sacch Premium

Tarczyca

Problemy z rozrodem, niska odporność, słaba wydajność

Żywienie energetyczne krów uzależnione jest, nie tylko od jakości i ilości podanej energii, ale też od zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organów, które tę energię przetwarzają. Jednym z organów, który jest niezauważany i często niedoceniany przy analizie potrzeb energetycznych krowy jest tarczyca, której hormony tyroksyna-T4 i trójjodotyrozyna-T3 wpływają na procesy glukoneogenezy i lipogenezy.

Zobacz: Bay-Pass Prallinum, Algen-Tech

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN