ALGEN-TECH

INNOWACYJNY BUFOR I AKTYWATOR
ROZRODU DLA KRÓW RASY HF

MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA DLA KRÓW MLECZNYCH I CIELĄT POWYŻEJ3 MIESIĄCA ŻYCIA

ALGEN-TECH

Zawartość w 1 kg: Sucha masa – 87%; Białko surowe – 33%; Włókno surowe – 10%; Tłuszcz surowy – 8%; Wapń – 10%; Sód – 1,35%; Fosfor – 0,5%; Magnez – 1%; Beta-caroten – 110 000 mcg, Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae SC 47 – 14,76 . 109 UFC

Dawkowanie: Krowy mleczne: 1 – 2 kg na sztukę dziennie; Cielęta powyżej 3 miesiąca życia: 0,5 – 1kg na sztukę dziennie

QUATRO

Mg SODA

STABILIZATOR PH I REGULATOR AZOTU W ŻWACZU

Mg SODA to preparat przeznaczony do buforowania przedżołądków przeżuwaczy takich jak bydło mleczne, opasy, owce, kozy. Cechą charakterystyczną produktu jest unikalne połączenie kwaśnego węglanu sodu z tlenkiem magnezu zawieszonych na kynoptylolicie. Opracowana technologia pozwoliła na trzykrotne wydłużenie działania właściwości buforujących preparatu w porównaniu z czystym wodorowęglanem sodu. Zastosowane najwyższej jakości komponenty, systemy jakościowe GMP+, HACCAP oraz opracowana przez SOYMAX® metoda pozwala zapewnić wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania. Jednocześnie Mg SODA ma wpływ na regulację poziomu azotu w żwaczu, neutralizując jego nadmiar w przedżołądkach. Jest to niezwykle istotne w przypadku żywienia krów w systemie NON GMO, gdzie podstawowym źródłem białka stała się śruta rzepakowa, w znacznym stopniu (ok 75%) trawiona w przedżołądkach.

Zawartość w 1 kg: Sucha masa – 98%; Energia NEL-VQ – 0,00 MJ; Białko surowe * – 0,00% (* – metoda oznaczania PN-ISO 5983-2:2006); Popiół surowy – 98,00%; Włókno surowe – 0,00%; Magnez – 10,00%, ;Wapń – 0,00%; Sód – 17,00%

Dawkowanie: Krowy mleczne: 100 – 300 g na sztukę dziennie; Opasy: 100 – 200 g na sztukę dziennie; Owce, kozy: 50 g na sztukę dziennie

myco active

BUFOR-MAX

UNIKALNY, WIELOSKŁADNIKOWY STYMULATOR pH ŻWACZA Z PROPIONIANEM SODU I ŻYWYMI KULTURAMI DROŻDŻY

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych przeciwdziałająca kwasicy żwacza

BUFOR-MAX

Zawartość w 1 kg: Sucha masa – 90%; Białko surowe – 4%; Popiół surowy – 72,0%; Włókno surowe – 2%; Wapń – 9%; Fosfor – 0,1%; Sód – 18%; Magnez – 5%; Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae SC 47 – 14,76 . 109 UFC

Dawkowanie: Krowy mleczne: 150 – 200 g na sztukę dziennie

BIO-MAX 21 ENERGY

Nieodzowny element żywienia w okresie zasuszenia

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych w okresie zasuszenia na ostatnie 21 dni przed wycieleniem

BIO-MAX 21 ENERGY

Zdaniem większości doradców początkiem laktacji nie jest moment wycielenia, lecz pierwszy dzień zasuszenia. Z tego względu niezwykle istotnym jest precyzyjne żywienie w okresie, kiedy zwierzę nie produkuje mleka a jedynie przygotowuje się do porodu.

Przemiany hormonalne zachodzące na około 3 tygodnie przed wycieleniem eliminują skłonności do otłuszczania (przekondycjonowania), a podawane białko i energia zużywane są przede wszystkim na potrzeby bytowe, produk- cję siary oraz wzrost i rozwój płodu. Wskazuje to na celowość podawania oprócz pasz objętościowych specjalistycznych mieszanek treściwych przy- gotowanych pod kątem tego okresu żywienia. Stosowanie ich pozwala na uzupełnienie rosnących potrzeb na energię i białko, a także przygotowuje środowisko żwacza do pobierania i skutecznego trawienia dużych ilości pasz treściwych po wycieleniu.

BIO-MAX 21 ENERGY jest preparatem, który obok wysokostrawnych białek i energii zawiera sole gorzkie stabilizujące równowagę kationowo-anionową, co z kolei minimalizuje problem z zaleganiem poporodowym i przedporo- dowymi opuchliznami wymienia. Wysoka zawartość witaminy E i selenu organicznego usprawnia działanie mięśniówki odgrywającej istotną rolę w akcji porodowej oraz w procesie odklejania i wydalania łożyska.

Wyniki doświadczenia przeprowadzonego na grupie 350 krów jednoznacznie wskazują, że proponowany przez SOYMAX® system żywienia skutkujący łagodniejszym początkiem laktacji, prowadzi do przesunięcia i wydłużenia jej szczytu, czego efektem jest zwyżka wydajności liczonej rok do roku średnio o 600 l (wykres 1).

BIO-ENERGEN

ENERGETYCZNY STABILIZATOR DAWKI

Mieszanka paszowa uzupełniająca energetyczna dla krów mlecznych w I fazie laktacji i okresie pastwiskowym

BIO-ENERGEN HF-100

Niedobory energii w dawce w I fazie laktacji oraz w okresie pastwis- kowym stanowią podstawowy problem, z którym borykają się hodowcy i doradcy związani z żywieniem krów mlecznych. Niewystarczająca suplementacja energii wiąże się z nadmiernym spadkiem kondycji oraz zapadaniem krów w postać kliniczną lub subkliniczną ketozy, niezwykle groźnej choroby metabolicznej sprzyjającej stłuszczeniu wątroby, spadkom wydajności oraz problemom ze skutecznym zacielaniem krów.

W profilaktyce wspomnianych problemów stosuje się wysokoenergetyczne preparaty, które mają na celu efektywne uzupełnianie powstałego głodu.

Proponujemy Państwu BIO – ENERGEN HF 100 – kombinację śruty kukuryd- zianej i najwyższej jakości tłuszczów chronionych o wysokiej zawartości energii. Stosowanie naszego koncentratu w zalecanych okresach jest wysoce pożądane ze względu na możliwość eliminacji wspomnianych problemów. Liczne wyniki badań wskazują również na pozytywny wpływ preparatu na zwyżkę wydajności i procentowej zawartości białka w mleku.

Zawartość w 1 kg: Sucha masa – 90%; NEL-VQ – 7,40 MJ; Popiół surowy – 9,90%; Białko surowe – 34,00%; Włókno surowe – 8,00%; Tłuszcz – 5,30%; Skrobia – 9,90%; Cukier – 4,00 %; Wapń – 2,00 %; Fosfor 0,50%; Sód – 1,00%; Magnez 0,20%

Dawkowanie: Krowy mleczne: 1 – 5 kg na sztukę dziennie; Opasy: 1 – 3 kg na sztukę dziennie;

Młodzież hodowlana: 0,5 – 1 kg na sztukę dziennie

BIO-SACCH

INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA STRAWNOŚĆ W ŻWACZU

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych

BIO-SACCH

Hodowcy bardzo często zadają sobie pytanie dlaczego mając precyzyjne ywienie, dobrze zorganizowaną oborę i wysoki status genetyczny stada nie osiągają zakładanych efektów związanych z wydajnością, zdrowiem czy też jakością pozyskiwanego mleka. Z punktu widzenia prawidłowego żywienia kluczową kwestią jest stopień strawności dawki, który w przypadku przeżuwaczy ma związek z prawidłowym funkcjonowaniem żwacza.Wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez wielu autorów jednoznacznie wskazują, że na rozwój, ilość i stan mikroflory tego przedżołądka kapitalnie wpływają żywe kultury drożdży.

ŻYWE KULTURY DROŻDŻY W DAWCE TO:

• poprawa stanu zdrowotnego krów
• zmniejszenie liczby komórek somatycznych w mleku
• wzrost wydajności krów
• lepsze wykorzystanie energii z dawki pokarmowej
• poprawa wskaźników rozrodu

Zawartość w 1 kg: Sucha masa – 87%; Białko surowe – 12%; Włókno surowe – 4%; Cukier – 8%; Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae SC 47 5 . l010 CFU

Dawkowanie: Krowy mleczne: 100 – 150 g na sztukę dziennie; Młodzież hodowlana: 150 g na sztukę dziennie;

Opasy: 50 – 100 g na sztukę dziennie; Krowy zasuszone: 50 g na sztukę dziennie

TRUFLEE

TŁUSZCZ CHRONIONY Z POLIFENOLAMI DLA KRÓW MLECZNYCH

TRUFLEE

Zawartość w 1 kg: Sucha masa – 95%; Włókno surowe – 2%; Cukier – 9,5%; Tłuszcz surowy – 75%; Popiół surowy – 9,5%; Energia metaboliczna – 34 MJ; Białko surowe – 0%; Polifenox – 2500 mg

Dawkowanie: krowy mleczne: 50g – 400g na sztukę dziennie

MYCOSILL

ORGANICZNO- MINERALNY ADSORBENT MYKOTOKSYN

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów mlecznych

MYCOSILL

Mykotoksyny stanowią istotne zagrożenie dla bydła i bardzo często są przyczyną dużych strat ekonomicznych. Niestety pasza narażona jest na ich atak nie tylko w magazynach, ale już na polu, gdzie dochodzi do porażenia roślin. Hodowcy muszą jednak zdawać sobie sprawę z tego, że stopień zapleśnienia produktu paszowego nie jest skorelowany z ilością toksyn. Oznacza to, że nawet przy braku widocznej pleśni nie możemy wykluczyć ich obecności.


Zapleśniała pasza ma obniżone walory dietetyczne, przez co zmniejsza się jej wyjadanie. Spadek ilości pobranej suchej masy powoduje natomiast obniżenie poziomu produkcji mleka o około 5 – 10%. Dodatkowo pojawiają się problemy ze zdrowiem i płodnością zwierząt. Negatywny wpływ mykotoksyn sprow- adza się między innymi do spadku odporności organizmu oraz grzybiczych poronień.

Większość profesjonalnych doradców związanych z żywieniem bydła zaleca codzienne stosowanie preparatów dezaktywują- cych te wtórne metabolity grzybów.

SOYMAX® proponuje Państwu MYCOSILL – organiczno-mineralny adsorbent mykotoksyn, który skutecznie usuwa je z organizmu, powodując tym samym wyraźną poprawę zdrowia, płodności i produkcyjności krów.

Zawartość w 1 kg: Sucha masa – 87%; Białko surowe – 3%; Włókno surowe – 2%; Skrobia – 0,5%; Wapń – 7%; Fosfor – 0,2%; substancje czynne: montmorylonit i beta – D-glukany

Dawkowanie: Młodzież hodowlana: 50g; Opasy: 50 – 100g; Krowy zasuszone: 100g;

Trzoda chlewna: 2 – 4 kg na 1 t mieszanki pełnoporcjowej; Drób: 2 – 4 kg na 1 t mieszanki pełnoporcjowej

GASTRO-MAX

MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA

Wspomagająca leczenie biegunek u przeżuwaczy

GASTRO-MAX

Zawartość w 1kg: Sucha masa – 92%; Białko surowe – 1,5%; Wapń – 2,5%; Fosfor – 0%; Sód – 6%; Magnez – 6%; Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisia SC 47 – 5 10 UFC

Dawkowanie: 100g dziennie do ustąpienia biegunki w postaci sypkiej lub roztoru z wodą,. Stosować nie dłużej niż 7 dni

  • ogranicza odwodnienia organizmu dzięki zastosowaniu wyciągu z kory dębu europejskiego działającego ściągająco i wyściełająco na błony śluzowe przewodu pokarmowego
  • hamuje wzrost szczepów patogennych (redukuje namnażanie wirusów i bakterii)

  • wiąże toksyny bakteryjne

  • wpływa na zwiększenie pobrania wody przez zwierzę dzięki zawartości sodu, substancji alkalizujących i energetycznych

GLOBULIN

ODCHÓW CIELĄT BEZ BIEGUNEK

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt

GASTRO-MAX

Zawartość w 1kg: Sucha masa – 90%; Białko surowe – 20%; Tłuszcz surowy – 15%; Błonnik – 10%; Wapń – 0,8%; Fosfor – 0,6%; Sód – 0,35%; Wit. A – 25 000 j.m.; Wit. D – 5 000 j.m.; Cynk – 0,6 mg; Mangan – 35 mg; Miedź – 7 mg; Żelazo – 1 000 mg; Jod – 0,15 mg; Selen – 0,1 mg; Immunoglobuliny – 4%

Dawkowanie: od 4 do 14 dnia życia – 100 g (2 saszetki); od 14 do 42 dnia życia 50 g (1 saszetka); wymieszać z mlekiem lub preparatem mlekozastępczym

Jednym z kluczowych czynników decydujących o opłacalności produkcji mleka i hodowli krów są zdrowe cielęta, które w perspektywie czasu będą stanowiły materiał do remontu stada. Wszelkie zaniedbania we wczesnym okresie odchowu prowadzą do osłabienia ogólnej ich kondycji oraz zwiększonej podatności na choroby, a wywołane zmiany są nieodwracalne.

Najważniejszym okresem życia cieląt są pierwsze tygodnie po urodzeniu. W tym czasie są one w największym stopniu narażone na liczne zachorowania i upadki. Najczęściej występującym problemem zdrowotnym są z kolei choroby przewodu pokarmowego, objawiające się w postaci biegunek. Ich podłoże jest wieloczynnikowe a patogeneza obejmuje szereg różnego rodzaju przyczyn, począwszy od żywienia, poprzez zarządzanie stadem, aż po czynniki zakaźne. W przypadku bodźców nieinfekcyjnych biegunki najczęściej rozwijają się w następstwie zaburzeń trawienia przejawiających się upośledzeniem wydzielania i wchłaniania w jelitach oraz żołądku.

Leczenie polega przede wszystkim na uzupełnieniu start wodno-elektrolitowych oraz pokryciu potrzeb energetycznych i mineralnych. Bardzo dobre efekty w profilaktyce i zwalczaniu biegunek uzyskują hodowcy podający cielętom γGLOBULIN – wieloskładnikowy preparat, który ogranicza nieprawidłową perystaltykę jelit oraz wyraźnie poprawia odporność dzięki obecności immuno- globulin.

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN