MAXILAC

45,00 zł
Brutto

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa  z absorbentem mykotoksyn dla:

Waga: 25.00 kg
Ilość

 • 7,8 MJ NEL oraz 21% białka ogółem
 • Optymalne zbilansowanie paszy skutecznie zabezpiecza organizm przed ewentualnym deficytem energii i białka
 • W minimalnym stopniu wpływa na zakwaszenie żwacza
 • Wykazuje właściwości obniżające somatykę w mleka
 • Zdecydowanie skuteczny w żywieniu krów w I fazie laktacji

Sukces hodowlany w kontekście żywienia polega na właściwym doborze ilościowym i jakościowym skarmianych pasz przy jednoczesnym optymalizowaniu ponoszonych kosztów. Zapewnienie zwierzętom odpowiednio zbilansowanej diety przy zachowaniu akceptowalnego poziomu kosztów żywienia nie jest jednak zadaniem łatwym.

Hodowcy coraz częściej borykają się z problemem deficytu białka i energii. Niewłaściwe zbilansowanie dawki pod kątem tych składników pokarmowych prowadzi do spadku produkcyjności krów oraz zaburzeń płodności. W warunkach niedoborowego żywienia energetyczno-białkowego wzrasta procent krów z chorobami metabolicznymi (ketoza, kwasica, stłuszczenie wątroby). Źle zbilansowana dawka przyczynia się także do skrócenia życia krów, co skutkuje mniejszą liczbą cieląt i niższą życiową wydajnością stada.

MAXILAC to mieszanka paszowa pełnoporcjowa nowej generacji, która wyraźnie sprzyja zdrowiu i produkcyjności krów. Charakteryzuje się wysoką koncentracją energii (7,8 MJ NEL) i zoptymalizowanym poziomem białka żwaczowo-jelitowego. Jest to kompleksowe połączenie czyszczonego ziarna kukurydzy, gliceryny roślinnej i wysokiej jakości tłuszczu chronionego – naturalnych wyciągów roślinnych odgrywających istotną rolę w stymulowaniu rozwoju korzystnej flory bakteryjnej przedżołądków, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu rozwojowi bakterii chorobotwórczych.

 • NEL-VQ – 7,8 MJ;
 • Sucha masa – 87%;
 • Białko surowe – 21%;
 • Popiół surowy - 3,80%;
 • Włókno surowe – 4,2%;
 • Tłuszcz ogółem – 6%;
 • Skrobia – 31%;
 • Cukier – 1,27%;
 • Wapń – 1,9%;
 • Fosfor – 0,22%;
 • Sód – 1,0%;
 • Magnez 0,10%

do 10 kg na sztukę dziennie.

Waga netto:25kg +/-0,3kg