Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy  projekt pt. „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE
w przedsiębiorstwach
.

Projekt dotyczy wprowadzenia w przedsiębiorstwie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nowej zdolności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Do głównych działań w projekcie będzie należała budowa 2 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,61 kW.

Projekt realizuje wskaźniki: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Grupę docelową projektu stanowi przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, firma SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Planowane efekty:

W efekcie realizacji projektu powstaną 2 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 94,61 kW, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2 oraz wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

 

Całkowita wartość projektu wynosi:  250 462,70 PLN

Współfinansowanie UE w kwocie:  130 528,45 PLN

 

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN