Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Przysłowie, które można odnieść do milionów karier zawodowych na świecie. Nie inaczej było w moim przypadku. Dzieciństwo spędzone w gospodarstwie moich Dziadków na wschodzie Polski w miejscowości Kwasówka niewątpliwie wpłynęło na wybór studiów i drogę zawodową. Od ćwierćwieku jestem związany z rolnictwem, a ściślej mówiąc z hodowlą zwierząt gospodarskich. Ukończyłem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, następnie przez wiele lat pracowałem na stanowisku doradcy żywieniowego. Wyjątkowi ludzie, których spotkałem na swojej drodze przerodzili moje zainteresowania i ciekawość w pasję. To niezwykłe, kiedy praca staje się twoim hobby – radzę spróbować każdemu!!!

Soymax to przede wszystkim ludzie. Profesjonalizm, zaangażowanie i kreatywność naszego zespołu pozwala na nieustanny rozwój. Dzięki nim mogę patrzeć w przyszłość z optymizmem. To zespół motywuje mnie do jeszcze intensywniejszej pracy w poszukiwaniu coraz to bardziej efektywnych rozwiązań dla hodowli w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. 

PREZES ZARZĄDU

Artur Olesiejuk

Sentyment do Kwasówki pozostał… To właśnie tam Soymax realizuje swoją największą dotychczasową inwestycję – wytwórnie premiksów i koncentratów paszowych.

soymax

Poznaj nasze produkty

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN