Wpływ wybranych mikroelementów na zdrowie, rozród i wydajność krów mlecznych

Powszechnie wiadomo, że w przypadku żywienia wysokowydajnych krów mlecznych stosowanie dobrej jakości mieszanek mineralno – witaminowych jest koniecznością. Wynika to przede wszystkim z niedoborów minerałów i witamin w skarmianych paszach, oraz niezwykle wysokiego zapotrzebowania na te elementy w dawkach pokar-mowych, współcześnie utrzymywanych zwierząt.

W dzisiejszym artykule skupimy się na czterech mikroelementach (Cynk, Mangan, Miedź, Selen) i ich wpływie na ogólnie pojętą produkcyjność. Zastanowimy się też nad wyborem i zastosowaniem odpowiednich form tychże pierwiastków, zgodnie z najnowszymi światowymi doniesieniami nauki w tej sprawie. Przypomnijmy sobie zatem rolę, jaką spełniają w/w pierwiastki w organizmie przeżuwaczy.

Cynk (Zn) – wchodzi w skład wielu enzymów i hormonów, bierze udział w komórkowej przemianie materii, spełnia funkcje ochronne dla skóry i racic. Niedobór powoduje zaburzenia w rozrodzie, zniekształcenia płodów, wypadanie sierści, uszkodzenia skóry i racic, schorzenia wymion, wzrost somatyki, spadek mleczności. 

Mangan (Mn) – jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów rozrodczych, bierze udział w tworzeniu tkan-ki łącznej i kostnej, jest składnikiem wielu enzymów mających wpływ na przemianę materii. Niedobór powoduje ciche ruje, ronienia, zniekształcenie kości, osłabienie reakcji immunologicznych, spadek produkcyjności. U cieląt zahamowanie wzrostu.

Miedź (Cu) – bierze udział w procesie krwiotwórczym, wchodzi w skład enzymów, odgrywa rolę w reprodukcji. Niedobory wpływają na zaburzenia w płodności, systemie nerwowym, anemię, spadek tłuszczu w mleku, utratę apetytu i masy ciała. W konsekwencji wyraźne obniżenie wydajności i jakości mleka.

Selen (Se) – naturalny antyutleniacz, wchodzi w skład hormonu chroniącego komórki przed uszkodzeniem, wspo-maga działanie witaminy E. Niedobór to zaburzenia w płodności, zatrzymanie łożyska, zahamowanie wzrostu, zanik mięśni, zawały serca.

Musimy zdawać sobie sprawę, że to ogromny skrót funkcji, jakie spełniają wyżej opisane pierwiastki. Pozwala jednak uświadomić sobie, jak ogromną rolę odgrywają one w procesach hodowlanych i sukcesie ekonomicznym. Przejdźmy więc do zasadniczego pytania.

Czym powinniśmy kierować się wybierając mieszankę mineralno- witami-nową dla naszego stada w odniesieniu do wspomnianych pierwiastków? Wydaje się rozsądnym zwrócić uwagę na kilka aspektów;

  • stosunek jakości do ceny,
  • poziomy tychże pierwiastków,
  • formy chemiczne i ich dostępność w jelicie cienkim,
  • wpływ na rozwój mikroorganizmów w przedżołądkach.
Maxus 20/200

Pamiętajmy, że dużo nie zawsze znaczy dobrze! I tak mikroelementy podawane w postaci nieorganicznych siarczanów wykazują właściwości bakteriobójcze, co wpływa na rozwój biomasy żwacza i obniżenie strawności dawki. Wykazano ponad wszelką wątpliwość, że stosowanie wyłącznie form siarczanowych powoduje spadek strawności włókna w żwaczu do 5% i antagonistyczne (hamujące) działanie omawianej grupy na wchłanianie innych pierwiastków. 

Dlatego wydaje się słusznym wykorzystanie w żywieniu innych, obojętnych dla żwacza, nowych form mikroele-mentów w postaci chelatów i hydroksychlorków. 

Bezpiecznym i niezwykle efektywnym rozwiązaniem może być opracowany przez Soymax TRIPSALL. Kompozycja trzech chemicznych form mikroelementów gwarantująca bezpieczeństwo i efektywność wchłaniania. 

Artur Olesiejuk

MUSSLINKI SHN

79,00 zł

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni rekreacyjnych, umiarkowanie pracujących oraz koni sportowych w okresie roztrenowania.

Maxus 20/200

185,00 zł

Mieszanka mikropierwiastków składająca się z chelatów,  hydroksychlorków,  nieorganicznych form w ilości niezbędnych do nakarmienia biomasy żwacza.

ALGEN-TECH

87,00 zł

 innowacyjny bufor i aktywator rozrodu dla krów rasy HF

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN