Bio-sill® TRIO

Bio-sill® TRIO jest skutecznym biopreparatem na bazie bakterii kwasu mlekowego (LAB) do sporządzenia kiszonki z traw, roślin motylkowych oraz GPS. Zawiera kombinację 3 homofermentatywnych szczepów o wysokiej koncentracji 1 x 1011 jtk (cfu)/g. Zapewnia przyspieszenie, poprawę oraz stabilność fermentacji nawet w niesprzyjających warunkach przy niskiej zawartości cukrów. Preparat stosuje się w ilości 1g/t. Pojedyncza butelka przeznaczona jest na 100 ton zakiszonego surowca

245.00 brutto

Categories ,
Waga 0.1 kg

Zawartość w 1 kg:
Zatwierdzona przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) szczepy:
Lactabacillus plantarum DSMZ      16627      1k20749
Pediococcus acidilactici NCIMB     30005      1k21013
Lactobacillus paracasei NCIMB      30151      1k20748

Dawkowanie:
Wypełnić butelkę do połowy czystą, niechlorowaną wodą, po czym wstrząsając rozpuścić proszek w wodzie. Następnie dolać wody do szyjki butelki i dalej rozcieńczyć roztwór w większej ilości wody (max. 200L). Stosować proporcję zgodną z aplikatorem przy zachowaniu min. 1 gram rozpuszczonego preparatu na tonę kiszonki np. przy 50L roztworu aplikować 0,5L na tonę, przy 100L – 1L na tonę, przy 200L – 2L na tonę. Roztwór podawać za pomocą aplikatora lub polewać bezpośrednio cienkie warstwy w silosie lub na pryzmie. Płyn roboczy wykorzystać w przeciągu 7 dni.

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN