SORBOSILL

PREPARAT DO ZAKISZANIA I KONSERWACJI KISZONEK Z TRAW, ROŚLIN MOTYLKOWYCH I KUKURYDZY

125.65 brutto

Availability: Na stanie

Categories ,
Waga 20 kg
  • Aktywuje proces zakiszania
  • Uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni
  • Poprawia energetykę zakiszanego materiału

Sposób przygotowania:Przygotowany roztwór z 1 opakowania skutecznie zakisza i konserwuje:

  • 25 ton trawy,

  • 12,5 ton motylkowych,

  • 33 tony kukurydzy.

Sposób stosowania:

  • 1 litr roztworu na 1 tonę kiszonki z trawy,

  • 2 litry roztworu na 1 tonę kiszonki z motylkowych,

  • 0,75 litra roztworu na 1 tonę kiszonki z kukurydzy.

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN