MINI-MAX MICRONIZED

Mikronizowany prestarter z fitobiotykami dla prosiąt do 3 dnia po odsadzeniu

MiniMax Micronized – mikronizowany prestarter dla prosiqt do 3 dnia po odsadzeniu.

Proces mikronizacji materiatu paszowego zrewolucjonizowal zywienie  zwierz 4t  pod  wzgl dem  strawnosci  uzytych  komponent6w i efektywnego ich wykorzystania przede wszystkim przez mlode zwierz ta.

Niezwykle wrazliwy przew6d pokarmowy bardzo cz sto nie tolerowal surowego materiatu w postaci srut czy granulat6w. Prowadzilo to do wielu chor6b odzywieniowych, kt6re w znacznym stopniu obnizaly efekty produkcyjne i zyski w hodowli.

Mamy przyjemnosc zaprezentowac Panstwu now4, innowacyjn4, niezwykle efektywn4 i bezpieczn4 metod zywienia prosi4t. MiniMax Micronized to mikronizowany prestarter, kt6ry w pelni zabezpiecza potrzeby nowo narodzonych prosiqt od urodzenia do 3 dnia po odsadzeniu od matki.

Charakterystyka produktu

 • Szybkie przyuczanie do pobierania pasz stalych dzi ki wyji}tkowej smakowitosci i mlecznemu
 • Wysoka strawnosc i brak substancji drai:nii}cych wplywaji}cych na zdrowie prosii}t.
 • Fitobiotyki wplywaji}ce na prawidlowy rozw6j flory bakteryjnej

i wchlanianie strawionego pokarmu.

 • Wysoka energia i optymalnie zbilansowane aminokwasy
 • Pelny zestaw substancji czynnych gwarantuji}cy prawidlowy rozw6j szybko rosni}cych prosii}t.
 • Do wyboru prestarter MiniMax Micronized Mussli lub Mini-Max Micronized

 Skladniki analityczne i poziomy:

Bia/ko surowe 18,00%; Wilgotnosc 11,00%; Tluszcz surowy 6,50%;

Laktoza 4,00%; Popi6/ surowy 4,50%; W/6kno surowe 3,50%; Lizyna 1,40%;

Treonina   0,88%;   Wapn   0,70%;   Fosfor   0,60%;   Metionina   0,45%;

Tryptofan 0,25%; S6d 0,25%; Magnez 0,20%; 14,69 MJ EM

Zawartosc w 1 kg:

Stabilizatory flory jelitowej:

5,50 xl0 7 KBE (4bl823) Bacillussubtilis PB6 (ATCC-PTA6737)(CloSTAT)

MiniMax Micronized – mikronizowany prestarter dla prosiqt do 3 dnia po odsadzeniu.

Proces mikronizacji materiatu paszowego zrewolucjonizowal zywienie  zwierz 4t  pod  wzgl dem  strawnosci  uzytych  komponent6w i efektywnego ich wykorzystania przede wszystkim przez mlode zwierz ta.

Niezwykle wrazliwy przew6d pokarmowy bardzo cz sto nie tolerowal surowego materiatu w postaci srut czy granulat6w. Prowadzilo to do wielu chor6b odzywieniowych, kt6re w znacznym stopniu obnizaly efekty produkcyjne i zyski w hodowli.

Mamy przyjemnosc zaprezentowac Panstwu now4, innowacyjn4, niezwykle efektywn4 i bezpieczn4 metod zywienia prosi4t. MiniMax Micronized to mikronizowany prestarter, kt6ry w pelni zabezpiecza potrzeby nowo narodzonych prosiqt od urodzenia do 3 dnia po odsadzeniu od matki.

Charakterystyka produktu

 • Szybkie przyuczanie do pobierania pasz stalych dzi ki wyji}tkowej smakowitosci i mlecznemu
 • Wysoka strawnosc i brak substancji drai:nii}cych wplywaji}cych na zdrowie prosii}t.
 • Fitobiotyki wplywaji}ce na prawidlowy rozw6j flory bakteryjnej

i wchlanianie strawionego pokarmu.

 • Wysoka energia i optymalnie zbilansowane aminokwasy
 • Pelny zestaw substancji czynnych gwarantuji}cy prawidlowy rozw6j szybko rosni}cych prosii}t.
 • Do wyboru prestarter MiniMax Micronized Mussli lub Mini-Max Micronized

 Skladniki analityczne i poziomy:

Bia/ko surowe 18,00%; Wilgotnosc 11,00%; Tluszcz surowy 6,50%;

Laktoza 4,00%; Popi6/ surowy 4,50%; W/6kno surowe 3,50%; Lizyna 1,40%;

Treonina   0,88%;   Wapn   0,70%;   Fosfor   0,60%;   Metionina   0,45%;

Tryptofan 0,25%; S6d 0,25%; Magnez 0,20%; 14,69 MJ EM

Zawartosc w 1 kg:

Stabilizatory flory jelitowej:

5,50 xl0 7 KBE (4bl823) Bacillussubtilis PB6 (ATCC-PTA6737)(CloSTAT)

Cel projektu

Celem projektu  pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mineralnej mieszanki paszowej” jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mineralnych mieszanek paszowych.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu (realizacja planowanego zakresu rzeczowego) do oferty Soymax sp. z o.o. zostanie wprowadzony produkt – mieszanka paszowa mineralna stabilizująca pH przedżołądków zwierząt przeżuwających. Produkt jest ulepszeniem w stosunku do istniejących produktów – pasz dla zwierząt przeżuwających.

Planowanymi efektami będą również: wzrost zatrudnienia, osiąganie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów, zwiększenie wykorzystania odpadów poprodukcyjnych.

Wartość projektu                                        4 956 115,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                  3 469 280,59 PLN

SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Inwestycja w OZE w firmie SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa o nowy potencjał jakim będzie produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, poprawę środowiska poprzez redukcję emisji pyłów i CO2, ponadto przyczyni się do wzrostu konkurencyjności oraz da niezależność i bezpieczeństwo energetyczne działalności.

Dofinansowanie projektu z UE:

130 528,45 PLN